Gramatika Němčina
 

Němčina - vysvětlení některých gramatických jevů:

Podstatná jména
das Substantiv - das Nomen - das Hauptwort

Podstatná jména jsou ohebná, plnovýznamová slova, kterými pojmenováváme osoby, zvířata, věci a abstraktní jevy. Určujeme u nich tři gramatické kategorie - rod, číslo a pád. V němčině se všechna podstatná jména píší s velkým písmenem na začátku.

Číslovky
Numeralien - Zahlwörter

Číslovky jsou slova, která vyjadřují počet. Jsou to slova ohebná i neohebná. Dělí se na určité a neurčité.

Použité zkratky

Inf.
infinitiv(neurčitek)
Sg.
singulár (jednotné číslo)
Pl.
plurál (množné číslo)
Mak.
maskulinum (můžský rod)
Neut.
neutrum (střední rod)
Fem.
femininum (ženský rod)
N
nominativ (1. pád)
G
genitiv (2. pád)
D
dativ (3. pád)
A
akuzativ (4. pád)
Präs.
prézens (přítomný čas)
Prät
préteritum (jednoduchý minulý čas)
Pf.
perfektum (složený minulý čas)
Plusqpf.
plusquamperfektum (předminulý čas)
Fut.
futurum (budoucí čas)
 

 
 
 
TOPlist