ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 

Tříměsíční rychlokurz den 2


Words
en cz
Yes [jes] Ano
No [nou] Ne
Not [not] Ne - zápor u sloves
Please [pli:z] Prosím (při žádosti, ne jako odpověď na poděkování!)
Thank you [saeµk ju:] Děkuji vám
He [hi:] On
She [ši:] Ona
Is [iz] Je (3. osoba být, jednotné číslo)
Are [a:] Jsou (2. osoba být)
My [mai] Můj
Your [jo:] Tvůj, Vaše
Name [neim] Jméno
Phrases
en cz
My name is ivana. Jmenuji se ivana.
Good morning, Peter [pi:t]. Dobré ráno, Petře.
Thank you, Bill. Děkuji (vám), Bille.
What is your name, please? Jaké je vaše jméno, prosím?
What's your name, please? Jaké je vaše jméno, prosím? - často používaný zkrácený tvar, setkáme se s ním dále.
He's Tony. = He is Tony. On je Tony.
She's Peggy = She is Peggy. Ona je Pegy.
Goodbye, Miss Blanka. Sbohem sle4no Blanko.
Hi, Tom. Ahoj Tome.
Good afternoon, Mr. Hill. Dpbr0 odpoledne, pane Hill.

V angličtině explicitně nerozlišujeme tykání a vykání, vztah dvou osob je spíše vyjádřen způsobem oslovení (jménem, titulem, ...) a chováním. Silně se také liší způsob mluvy v Anglii a v USA, kde jsou poměrně odlišné zvyklosti. V Anglii se např. oslovení křestním jménem považuje za důvěrné (asi jako u nás tykání), zatímco v USA se lidé oslovují křestním jménem daleko běžněji.


 

 
 
 
TOPlist