ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 13


Přivlastňovací zájmena a přivlastňovací pád:
I my [mai] můj
Youyour[jo:]tvůj
Hehis[hiz]jeho
Sheher[he:]její
Itits[its]jeho
Weour[aue]náš
Youyour[jo:]váš
Theytheir[Zee]jejich
the teacherthe teacher's[Zeti:čez]učitelův
the teachersthe teachers'[Zeti:čez]učitelů
  • tato přivlastňovací zájmena nemohou stát samostatně, ale musí být vždy před podstatným jménem (přídavným jménem), např. mý pencil - moje tužka resp. my new pencil - moje nová tužka
  • přivlastňovací pád se tvoří zejménma u jmen osob, v ostatních případech je předložková vazba s of:
Words
en výslovnost cz
teacher [ti:če] učitel
Phrases
en výslovnost cz
This is Mr. Hill's flat. Toto je byt pana Hilla.
His wife is a shop assistant. Jeho manželka je prodavačka.
Her name is Petra. Jmenuje se Petra.


 

 
 
 
TOPlist