ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 15


Words
en výslovnost cz
Get up [get ap] vstávat
go [geu] jít
go out [geu aut]
half [ha:f] půl
interesting [intrestiµ] zajímavý
kiss [kis] polibek
kitchen [kičin] kuchyně
latee [leit] pozdě
learn [le:n] učit se, dovědět se
long [loµ] dlouhý
movie [mu:vi:] film
Phrases
en výslovnost cz
On Sunday evening. V pondělí odpoledne.
She's late. Opozdila se.
She is English. Ona je angličanka.
He has got two brothers. Má dva bratry.
It's an interesting film (movie). Je to zajímavý film.
Today is Wednesday. Dnes je středa.
Have you got time? Máte čas?

Jména dní jsou bez členu, píší se s velkým počátečním písmenem a ojí se s předložkou on. Množné číslo vyjadřuje, že se děj opakuje.

Např.: On Mondays - v pondělky.

V anglii se častěji než film používá slovíčko movie pro film v kině.


 

 
 
 
TOPlist