ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 18


Words
en výslovnost cz
all [o:l] vše
can: I can [kaen]
cannot: Icannot [kaenot] nemohu
day [dai] den
easy [i:zi] snadný, lehký
French [frenč] francouzština, francouzský
German [dže:men] němčina, německý
help [help] pomáhat
life [laif] život
mistake [misteik] omyl, chyba
must: I must [mast]
I must not nesmím
may: I may [mei] mohu, smím
Phrases
en výslovnost cz
I can come. Můžu přijít.
He must come. Musí přijít.
They may come. Možná, že přijdou. Smějí přijít.
He can help me. Může mi pomoci.
He must learn English. Musí se učit angličtinu.
Her husband is watching TV. Její manžel sleduje televizi. (právě teď)
They aree reading books. Čtou knihy.

Způsobová slovesa: must, may, can

Způsobová slovesa mají ve všech osobách stejný tvar (ve třetí osobě jednotného čísla nepřibývá -s).


 

 
 
 
TOPlist