ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 19


Způsobová sloves, záporná oznamovací věta Průběhový přítomný čas - otázka:
I can't come Nemůžu přijít.
He mustn't come. Nesmí přijít.
They mayn't come. Možná nepřijdou.
Otázka
Can I come? Můžu přijít?
Must he come? Musí přijít?
May they come? Smějí přijít?
Phrases
en výslovnost cz
He must watch TV tonight. Musí sledovat televizi dnes v noci.
The girl can speak French. Tato dívka mluví (umí mluvit) francouzky.
They must read the newspaper every day. Musí číst noviny každý den.
She must have lunch. Musí se naobědvat.
Ha can speak English. Mluví anglicky.
Do you speak English? Mluvíte anglicky?
Mr. Novák cannot speak German. Pan Novák neumí německy.
English is not easy. Angličtina není lehká.
Where are you going? Kam jdeš (jedeš)?
Are you waiting for Filip? Čekáš na Filipa?
Are you learning English? Učíš se Anglicky?


 

 
 
 
TOPlist