ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 20


Phrases
en výslovnost cz
Is he reading book? Čte knihu?
Is he speaking with Mother? Hovoří s matkou?
Are you going to the cinema? Jdeš do kina?
What are you doing here, please? Co tady děláto, prosím?
Can I help you? Mohu vám pomoci?
Are you saying goodbye? Loučíš (-te) se? (Říkáte sbohem?)
Silvie isn't speaking with Filip. Silva nemluví s Filipem.
What day is it today? Který den je dnes?
Today is Monday. Dnes je pondělí.
They work every day. Pracují každý den.
What's new? Co je nového?
What can I do for you? Co pro vás mohu udělat?
Have a good time. Mějte se dobře (fajn).
Thank you for coming. Děkuji, že jsi přišel (že jste přišel).
May I have a book, please? Mohu dostat knihu, prosím?
May I have a pen, please? Mohu dostat pero?
Monika is making breakfeast. Monika dělá snídani.
Michael and his sister are going to school. Michal se svojí sestrou jdou do školy.
Mrs. Hill is budy in the kitchen. Paní Hillová má práci v kuchyni.

Povšimněmě se rozdílu v čistém přítomném a průběhovém přítomném času.

I go to school. - Chodím do školy.

I am going to school. - Jdu do školy. (PRÁVĚ TEĎ!)


 

 
 
 
TOPlist