ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 3


Words
en výslovnost cz
and [end] a
who [hu:] kdo
where [wee] kde
when [wen] kdy
how [hau] jak
what [wot] co
I [ai]
I am (I'm) [ai'am] já jsem
fine [fain] dobře
too [tu:] také
one [wan] jedna
two [tu:] dva
three [Sri:] tři
four [fo:] čtyři
five [faiv] pět
six [siks] šest
seven [sevn] sedm
eight [eit] osm
nine [nain] devět
ten [ten] deset
plut [plas] plus ... +
Phrases
en výslovnost cz
How are you? Jak se máš (máte)?
I am fine, thank you. Mám se dobře, děkuji.
And you? A ty (vy)?
I'm fine, too. Mám se také dobře.
Who are you? Kdo jste?
I'm Peter Hll. Já jsem Petr Hill.














2 + 4 = 6 Two and four is six
2 + 8 = 10 Two and eight is ten
4 + 3 = 7 Four and three is seven.


 

 
 
 
TOPlist