ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 26


Words
en výslovnost cz
airport [eZpo:t] letiště
car [ka:] auto, vůz
train [trein] vlak
plane (airplane) [plein] letadlo
ticket [tikit] lístek
bag [baeg] taška, batoh
smoke [smeuk] kouř, kouřit
driver [draive] řidič
excuse [ikskju:z] omluvit
Phrases
en výslovnost cz
Excuse me, pleae. Promiňte prosím.
No smoking. Nekuřte.
How much is the ticket?q Kolik stojí lístek?
Where is she going? Kam jde (jede)?
She is going to Paris. Jde do Paříže.
What time is the train to London, please? V kolik hodin jede vlak do Londýna, prosím?
Is the taxi going to airport? Jede to taxi na letiště?
How do you like it? Jak se vám to líbí?
How much is it? Kolik to stojí?
What time? V koli hodin?
How long? Jak dlouho?
Who are you waiting for? Na koho čekáte?
Who aree you looking for? Koho hledáte?


 

 
 
 
TOPlist