ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 

Tříměsíční rychlokurz den 30


Words
en cz
ago [egeu] před (nějakou dobou)
buy [bai] koupit
cash desk [kaeš desk] pokladna
customer [kasteme] zakázník
department [dipa:tment] oddělení
else [els] jinak, ještě
glad [glaed] rád
if [if] jestliže, pokud
let [let] nechat, dovolit
pay [pei] platit
see [si:] vidět
sir [se:] pane (oslovení beze jména)
size [saiz] velikost
Phrases
en cz
Can I take you out? Mohu tě někam pozvat?
Anything else, sir? Ještě něco dalšího, pane?
I must think about it. Musím si to ještě rozmyslet.
I'm glad, you like it. Jsem rád, že se vám to líbí.
Sit down, please. Posaďte se prosím.
How nice to see you again. Jsem rád, že vás opět vidím.
I want to go to Paris. Chci jet do Paříže.
Does she live here? Žije tady?
She lives in the flat on the second floor. Bydlí v druhém patře.


 

 
 
 
TOPlist