ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 4


Words
en výslovnost cz
girl [ge:l] dívka
boy [boi] chlapec
friend [frend] přítel, přítelkyně
mother [maZe] matka
father [fa:Ze] otec
brother [braZe] bratr
sister [siste] sestra
son [san] syn
daughter [do:te] dcera
dog [dog] pes
cat [kaet] kočka
daddy [daedi] táta (hovorově)
her [he:] její
his [hiz] jeho
our [aue] náš
their [Zhee] jejich
Phrases
en výslovnost cz
Her friend is Bob Její přítel je Bob
His cat is Pussy. Jeho kočka je Pusi.
Our son is John. [džon] Náš syn je Honza.
Martin is my brother and Ivana is my sister. Martin je můj bratr a Ivana moje sestra.
Who is your mother? Kdo je tvoje matka?
Mý mother is Betty Hill. Moje matka je Betty Hillová.


 

 
 
 
TOPlist