ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 33


Words
en výslovnost cz
suitcase [su:tkeis] kufr
porter [po:te] nosič
embassy [embesi] velvyslanectví
address [edres] adresa
way [wei] cesta
way in [wei in] vchod
way out [wei out] východ
nationality [naečenaeliti] státní příslušnost
passport [pa:spo:t] cestovní pas
date of birth [deit ev be:Z] datum narození
Phrases
en výslovnost cz
Aree you English? Jste Angličan?
No, I'm Czech. Ne, jsem Čech.
What's your nationality? Jaké jste státní příslušnosti?
I'm English. Jsem Angličan.
He is Frech by birth. Je rodem Francouz.
Is this right for Prague? Jedu správně do Prahy?
You have to go back. Musíte se vrátit.
Nice to meet you. Jsem rád, že vás potkávám.
When does she have lunch? Kdy obědvá?
When does she get home? Kdy chodí domů.
Do you smoke? Kouříte?
No, thank you. Ne, děkuji.
I don't smoke. Nekouřím.
May I smoke? Mohu si zapálit?


 

 
 
 
TOPlist