ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 

Tříměsíční rychlokurz den 38


Words
en cz
beer [bi:e] pivo
cake [keik] dort, zákusek, koláč, moučník
call [ko:l] volat, nazývat
capital [kaepitl] hlavní město
carpet [ka:pit] koberec
cash [kaeš] peníze, hotovost
centre [sente] střed, centrum
cheese [či:z] sýr
coat [keut] kabát, plášť
cocoa [keukeu] kakao
cold [keuld] studený, chladný
Phrases
en cz
It is cold. Je zima.
Do you live in a house or in a flat? Bydlíš v domku, nebo v bytě?
Martina is waiting for her suitcase. Martina čeká na svůj kufr.
That is her car. To je její vůz.
How many books has John got? Kolik má John knih?
Bring us bottle of beer, please. Přineste nám prosím láhev piva.
Waiter, will you bring us bread, please. Pane vrchní, přineste nám, prosím, chléb.
I can't eat that. Toto nemohu jíst.
What can I do for you? Co pro vás mohu udělat?


 

 
 
 
TOPlist