ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 

Tříměsíční rychlokurz den 39


Words
en cz
cup [kap] šálek, pohár
curtain [ketn] záclona, opona
dancee [da:ns] tančit, tanec
date [deit] schůzka
dish [diš] jídlo, chod, nádobí
egg [eg] vejce
end [end] konec, končit
enjoy [indžoi] těšit se, líbit, mít rád
Eeurope [juerep] Evropa
everyday [evridei] každodenní
everywhere [evriwee] všude
Phrases
en cz
Ivana is dancing Ivana tančí.
Sha can dance very well. Umí tancovat velmi dobře.
Peter is cooking. Petr vaří.
I don't want it. Nechci to.
A cup of tea, please. Šálek čaje prosím.
Can you pay for it? Můžete to zaplatit?
Do you like pizza? Máte rád pizzu?
Yes, I do. Very much. Ano, mám. Velmi.
Let's go to the cinema this evening. Pojďme do kina dnes večer.
What kind of film does he like? Jaký druh filmů má rád?
What does he want to see? Co chce vidět?


 

 
 
 
TOPlist