ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 

Tříměsíční rychlokurz den 5


Množné číslo
Words
en cz
a, an [e, en] neurčitý člen (an, pokud je následující první písmeno samohláska)
the [Ze, Zi] určitý člen (druhá výslovnost, pokud je následující první písmeno samohláska)
time [taim] čas
this [Zis] tento, tato, toto
that [Zaet tamten, onen, ono
book [buk] kniha
new [nju:] nový, -á, -é
old [ould] starý, -á, -é
pen [pen] pero
pencil [pensl] tužka
it [it] ono
Phrases
en cz
What's the time? Kolik je hodin?
It's one o'clock. [eklok] Je jedna hodina.
What is it? Co to je?
It's my new book. To je moje nová kniha.
It's your old pen. To je tvoje staré pero.
What's are your names? Jaká jsou vaše jména?
Our names are John and Nick. Jmenujeme se John a Nick
These are my pencils. Toto jsou moje tužky.

Množné číslo v angličtině tvoříme tak, že za podstatné jméno přidáme -s.

Př.: pen-pens, dog-dogs

Pokud podstatné jméno končí na -s (např. bus [bas] autobus), přidáme koncovku -es

Př. bus-buses [basiz]


 

 
 
 
TOPlist