ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 41


Words
en výslovnost cz
gallery [gaeleri] galérie
game [geim] hra, zápas, utkání
glass [gla:s] sklenice
grandfather [graenfa:Ze] dědeček
grandmother [graenmaZe] babička
grandchildren [graenčildren] vnoučata
hair [hee] vlasy
hamburger [haembe:rge] hamburger
hand [haend] ruka
hat [haet] klobouk
give [giv] dát
Phrases
en výslovnost cz
Are you in? Jste uvnitř?
Shall I come down? Mám jít dolů?
How much is it? Kolik to stojí?
Can you drive? Umíš řídit?
What's on the radio this morning? Co je dnes ráno v radiu?
Give me hand, please. Podej mi ruku, prosím.
Have you got any children? Máte děti?
We have got a son and daughter. Máme syna a dceru.
Have you got any brothers or sistars. Máš bratra nebo sestru? Máš sourozence?
Jana is in bed. Jana je v posteli.
She is reading a book. Čte si knihu.
Here is a cinema. Tady je kino.
What's on today? Co dnes dávají?


 

 
 
 
TOPlist