ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 42


Words
en výslovnost cz
ice [ais] led
ice cream [ais kri:m] zmrzlina
ill [il] nemocný
jacket [džaekit] sako, kabát
know [neu] vědět, umět, znát
leg [leg] noha
left [left] levý, vlevo
milk [milk] mléko
midday [middei] poledne
mirror [mire] zrcadlo
Phrases
en výslovnost cz
Does Peter know her name? Zná Petr její jméno?
Laura works in Paris. Laura pracujee v Paříži.
She goes to work on the train. Jezdí do práce vlakem.
When you will come? Kdy přijdeš?
Go to the left. jděte do leva.
Will you have a cup of tea with us? Dáte si s námi šálek čaje?
Thank you for coming. Děkuji, že jste přišli. Děkuji za návštěvu.
Let's have a lunch. Pojďme se naobědvat.
Do you speak English? Mluvíte anglicky?
I understand German. Rozumím německy.
I ca speak English a little. Umím trochu anglicky.
I speak only Czech. Mluvím pouze česky.


 

 
 
 
TOPlist