ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 44


Words
en výslovnost cz
open [eupn] otevřít, otevřený
close [kleuz] zavřít, zavřený
soon [su:n] brzy
sandwich [saenwidž] obložený chléb
school [sku:l] škola
letter [lete] dopis
stamp [staemp] poštovní známka, razítko
trousers [trauzez] kalhoty
umbrella [ambrele] deštník
village [vilidž] vesnice
Phrases
en výslovnost cz
Can I buy a stamb here? Mohu zde koupit poštovní známku?
For this letter? Na tento dopis?
This letter is form Silva to her father. Tento dopis je od Silvy pro jejího otce.
Where is he now? Kde je teď?
He is in Liverpool. Je v Liverpoolu.
It looks like rain. Vypadá to na déš't.
Can you tell me time, please? Můžete mi říci, kolik je hodin, prosím?
There is still ten minutes left. Máme ještě deset minut.
What time do the shops close? V kolik zavírají obchody?
When does the gallery open? Od kolika je otevřená galerie?


 

 
 
 
TOPlist