ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 

Tříměsíční rychlokurz den 49


Words
en cz
bill [bil] účet (v restauraci, obchodě, ...)
change [čeindž] změna, výměna
holiday [holedi] svátek, volno, dovolená
holydays prázdniny
wine [wain] víno
juice [džu:s] džus, šťáva
Phrases
en cz
Take me to the center of the town, please. Vemte mě, prosím, do centra města.
Wait for me here, please. Počkelte na mě zde, prosím.
Where can I change my money, please? Kde si mohu vyměnit peníze, prosím?
Whereis the smoking room? Kde je kuřácká místnost?
I can't eat anything. Nemohu nic jíst.
I'm not hungry. Nemám hlad.
Wheree is drinking water? Kdee je pitná voda?
I have to do some shopping. Musím něco nakoupit.
What's the name of this shop? Jak se jmenuje tento obchod?
Is it open? Je otevřen?
Can you tell me, where the travel agency is, please? Můžete mi říci, kde je cestovní kancelář, prosím?
I'm ill. Jsem nemocen.
Are you ill? Jste nemoce?


 

 
 
 
TOPlist