ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 

Tříměsíční rychlokurz den 50


Phrases
en cz
What shall we drink? Co si dáme k pití?
What wines do you have? Jaká máte vína?
May I have a wine list, please? Mohu dostat vinný lístek, prosím?
Bring us two glasses of red wine, please. Přinestee nám prosím dvě skleničky červeného vína, prosím.
Havee you got beer, please? Máte pivo, prosím?
Waiter, bring us another glass of red wine, please. Pane vrchní, přineste nám další sklenku červeného vína, prosím.
The bill, please. Účet prosím. Platit, prosím.
This is for you. To je pro vás.
I'll be waiting fo ryour call. Budu čekat na vaše zavolání.
Who is calling? Kdo volá?
Petra goes to the Prague school of dance. Petra chodí do Pražské taneční školy.
What is Ivana doing now? Co právě teď dělá Ivana?
My mother works in a travel agency. Moje máma dělá v cestovní kanceláři.
Where does Mr. Hill live? Kde bydlí pan Hill?
Who is he phoning? Komu telefonuje?
He is phoning John. Telefonuje s Johnem.


 

 
 
 
TOPlist