ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 51


Minulý čas u pravidelných sloves a sloves be, can, do-,
U většíny anglických sloves se minulý čas tvoří pravidelně, koncovku -ed. Jde o tvar, který je stejný u jednotného i množného čísla.
Výslovnost koncovky -ed závisí na předcházející hlásce.
  • [-d] - po znělých souhláskách a po samohláskách,
  • [-t] - po neznělých souhláskách (p, f, k, s, š, č),
  • [-id] - po (t, d)
open I opened
remember I remembered
ask I asked
watch I watched
want I wanted
Otázka: u pravidelných sloves se tvoří jako v čase přítomném, místo tvarů do/does je did [did].
Minulý čas sloves can a have se tvoří nepravidelně.
Ve všech osobách je stejný tvar.
can minulý čas could
have minulý čas had
do minulý čas did
V minulém čase se got u have nepoužívá.
Sloveso have to má obvykle v otázce did.
Phrases
en výslovnost cz
Did you do it? Udělal jsi to?
I had to go. Musel jsem jít.
Did you have to go there? Musel jsi tam jít?


 

 
 
 
TOPlist