ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 53


Nepravidelná slovesa:
Je jich více než sto. Nepravidelná slovesa netvoří minulý čas a minulé příčestí koncovkou -ed.
infinitiv minulý čas minulé příčestí česky
pay paid [peid] paid [peid] platit
come came [keim] come [kam] přijít, přijet
get got [got] got [got] dostat
go went [went] gone [gon] jít, jet
read read [red] read [red] číst
write wrote [reut] written [ritn] psát
say said [sed] said [sed] říci
tell told [teuld] told [teuld] povědět
speak spoke [speuk] spoken [speukn] mluvit
know knew [nju:] known [neun] vědět, znát
drink drank draeµk] drunk [draµk] pít
give gave [geiv] given [givn] dát
put put [put] put [put] položit
take took [tuk] taken [teikn] vzít
sit sat [saet] sat [saet] sedět
see saw [so:] seen [si:n] vidět
buy bought [bo:t] bought [bo:t] koupit, kupovat
drive drove [dreuv] driven [drivn] řídit
meet met [met] met [met] potkat


 

 
 
 
TOPlist