ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 

Tříměsíční rychlokurz den 54


Phrases
en cz
Was it a long way? Byla to dlouhá cesta?
I wanted to meet her outside my school. Chtěl jsem se s ní setkat před mojí školou.
I wanted to help them. Chtěl jsem jim pomoci.
We wanted to say hallo to them. Chtěli jsme je pozdravit.
I wanted to give a present to Susan. Chtěl jsem dát Zuzaně dárek.
What did you need? Co jsi potřeboval?
How much did you pay her? Kolik jsi jí zaplatil?
Why is Peter white? Proč je Petr bílý (bledý)?
Who spoke English? Kdo mluvil anglicky?
When did he write this letter? Kdy napsal tento dopis?
He was in school. Byl ve škole.
He came to Prague, when he was ten. Přijel do Prahy, když mu bylo deset.
He was in London. Byl v Londýně.
I waited for five minutes. Počkal jsem pět minut.
She didn't have breakfast. Nesnídala.
She didn't go to Paris. Nejela do Paříže.
What did Mary do yesterday? Co dělala Mary včera.
When did Sylvia phone Filip? Kdy volala Silvie Filipovi?
What did Jana tell Monika? Co řekla Jana Monice?


 

 
 
 
TOPlist