ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 55


Phrases
en výslovnost cz
Lauree doesn't know where Bill is. Laura neeví, kde je Bil.
She can't sit down. Nemůže se posadit.
Don't talk, please. Nemluvte, prosím.
I don't' know. Nevím.
I'm sorry, I don't know. Nezlobte se, ale nevím.
Did you ask her? Zeptal ses jí?
I saw her yesterday morning. Viděl jsem jí včera ráno.
Martina got up at seven o'clock. Martina vstávala v sedm hodin.
Can you tell me how to get to Vyšehrad? Můžete mi říct, jak se dostanu na Vyšehrad?
You can take a taxi? Můžete si vzít taxi.
Can you remember all that? Pamatujete si to všechno?
See you soon. Na brzkou viděnou. Uvidíme se brzy.
I can't smoke. Nemohu kouřit.
I get up at six every morning. Vstávám v šest každé ráno.
What does he want to see? Co chce vidět?
And what about you? A co ty?
What do you want to be? Čím chceš být?
Do you like coffee, Martin? Máš rád kávu Martine?
Yes, I do. Ano, mám.
But i don't like milk in my coffee. Ale nemám rád mléko v kávě.
Will you be at home on Saturday evening? Budeš doma v sobotu večer?


 

 
 
 
TOPlist