ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 56


Určování času:
Zlomky hodin až do 30 min. (včetně) se vyjadřují slůvkem past (po) a odkazem na předcházející hodinu.
Zlomky hodin větší než 30 min. se pyjadřují slůvkem to (do) a odkazem na následující hodinu.
Phrases
en výslovnost cz
What's the time? Kolik je hodin?
What time is it? Kolik je hodin?
It's one o'clock. Je jedna hodina.
It's five. Je pět (hodin).
It's quarter past seven. [kwo:t past] Je čtvrt na osm.
It's quater past eleven. Je čtvrt na dvanáct.
It's half past six. [ha:f past] Je půl sedmé.
It's half past twelve. Je půl jedné.
It's quater to eight. Je tři čtvrtě na osm.
It's quater to eleven. Je tři čtvrtě na jedenáct.
It's five (minutes) past seven. Je sedm hodin a pět minut.
It's twenty (minutes) past seven. Je sedm hodin a dvacet minut.
It's five (minutes) to eight. Je za pět minut osm.
It's twenty (minuntes) to eight. Je sedm hodin čtyřicet minut. (Za dvacet minut osm)


 

 
 
 
TOPlist