ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 

Tříměsíční rychlokurz den 59


Words
en cz
car park parkoviště aut
cloakroom [kloukru:m] šatna
entrance [entrens] vchod
exit východ
hospital [hospitl] nemocnice
motorway, highway dálnice
no smoking zákaz kouření
no parking zákaz parkování
police station [peli:s] policejní stanice
open otevřeno
close zavřeno
post office [poust ofis] pošta
push [puš] tam (tlač)
pull [pul] sem (táhni)
out/in tam/sem
way in vchod, vjezd
way out východ, výjezd
Phrases
en cz
I wnt to listen to the news. [lisn] Chci si poslechnout zprávy.
You mustn't smoke in bed. Nesmíš kouřit v posteli.
What shall I do with this money. Co mám dělat s těmito penězi.
You can buy a present for Silvia. Můžeš koupit dárek Silvii.
Who's coming to the party? Kdo přijde na večírek?


 

 
 
 
TOPlist