Gramatika Němčina
 

Rod podstatných jmen
Das Genus - Das Geschlecht

V němčině se všechna podstatná jména píší s velkým písmenem na začátku.

Rod podstatných sloves je v němčině vyjádřen jejich členem. jelikož mají v němčině podstatná jména velmi často jiný rod než v češtině, je třeba se s významem slova učit i jeho člen.

Pravidla

 1. jména osob mají gramatický rod shodný s přirozeným rodem: der Vater - otec, die Mutter - matka. (výjimka: das Weib - žena)
 2. u jmen zvířat jsou samci rodu mužského, samice ženského a mláďata středního: der Stier - býk, die Kuh - kráva, das Kalb - tele
 3. mužského rodu der jsou:
  • jména dní a měsíců: der Montag - pondělí, der April - duben
  • názvy půd, minerálů a drahokamů: der Diamant - diamant
  • názvy větrů a srážek: der Hurrikan, der Schnee - sníh
  • názvy hor a pohoří: der Äthna, der Harz (ale die Hohe Tatra)
  • názvy řek: der Don, der Mississippi (ale die Lena, názvy německých řek jsou většionu ženského rodu např. die Donau)
  • názvy lihovin: der Sliwowitz, der Wodka
  • značky aut, názvy rychlíků: der Skoda, der Windobona
  • slova s příponami -er, -ler, -ner, -ig, -ling, -ant, -ent, -ar, -är, -eur, -ist, -ismus, -or: der Lehrer - učitel, der Käfig - klec, der Kommissar
 4. ženského rodu die jsou:
  • čísla tratí MHD a známek ve škole: die Eins - jednička
  • názvy lodí a letadel: die Boeing 737, die Bismarck (ale jména zvířat jako názvy letadel si zachovaly svůj rod: der Condor)
  • názvy většiny stromů, květů a plodů: die Buche - buk, die Nelke - karafiát, die Nuss - ořech
  • podstatná jména končící na -ei, -in, heit, -keit, -schaft, -ung, -anz, -enz, -ie, -ik, -tät, -ur a většina podstatných jmen končících na -e: die Polizei, die Freundin - kamarádka, die Fliege - moucha, die Familie - rodina, die Fakultät - fakulta (výjimky: das Abitur - maturita, das Futur - budoucí čas)
 5. středního rodu das jsou:
  • názvy jazyků a barev: das Deutsch - němčina, das Rot - červená
  • jména vesnic, měst, světadílů a většiny zemí: (das) alte Wien, Italien, Amerika (výjimky jsou: der Haag, der Irak, der Iran, der Jemen, der Sudan, der Vatikan, die Mongolei, die Slowa-kei, die Türkei, die Krim, die Bretagne, die Ukraine, die Lausitz, die Pfalz, die Schweiz, die Niederlande Pl., die Vereinigten Staaten von Amerika - Pl.)
  • jména většiny kovů a chemických prvků: das Blei - olovo, das Gold - zlato, das Uran (ale die Bronze - bronz, der Stahl - ocel, der Schwefel - síra)
  • názvy mláďat: das Fohlen - hříbě, das Kuken - kuře
  • názvy hotelů, kaváren a kin: das Metropol, das Urania
  • zdrobněliny s příponami -chen, -lein: das Fräulein - slečna, das Büchlein - knížka, das Mädchen - děvče
  • podstatná jména zakončená na -tum: das Eigentum - vlastnictví
  • hromadná podstatná jména začínající na Ge-: das Gemüse - zelenina, das das Getränk - nápoj
  • zpodstatnělé infinitivy: das Leben - život, das Weinen - pláč
 

 
 
 
TOPlist